2018, a Föld Kutya éve

Filozófiai háttér

Jin és Jang

Duális világunkban minden két alapvető energiából áll, a Yin-ből és a Yang-ból. A Yin a női típusú energiákat foglalja magába, tehát inkább passzív, befogadó, nyugodt, megadó, lassú, sötét, hideg energia, míg a Yang a férfi oldal, tehát aktív, kifelé áradó, lendületes, tüzes, világos, meleg energia. Fontos tudni, hogy a két energia nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő, egymás nélkül nem tudnának létezni, a kettő összhangjából épül fel világunk.

Az Öt Őselem

Világegyetemünkben minden anyagban és jelenségben benne van az Öt őselem: Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz. Ezek különböző törvényszerűségek szerint hatnak egymásra. Van egy támogató és egy ellenőrző, gátló ciklus.

A támogató kör azt mutatja, hogyan táplálják egymást, miként születnek, a gátló ciklus pedig azt, miként rombolják le egymást. A támogató ciklus a következő: Fa táplálja a Tüzet (fát rakunk a tűzre, hogy égjen), Tűz szüli a Földet (hamu lesz belőle), Föld létrehozza a Fémet (a Föld belsejében képződnek a fémek), a Fém szüli a Vizet, a Víz táplálja a Fát.

Ha visszafelé olvasom a kört, akkor mindig nyugtatóan hatnak egymásra az elemek, mivel a „létrehozás” sok energiát vesz el. Így a Fa nyugtatja a Vizet, a Víz nyugtatja a Fémet, a Fém a Földet, a Föld a Tüzet, a Tűz a Fát.

A romboló cikluskör esetében az elemek tönkreteszik egymást: a Fa kiszívja a Földet, a Föld gátak közé szorítja a Vizet, a Víz eloltja a Tüzet, a Tűz megolvasztja a Fémet, a Fém elvágja a Fát.

Kínai asztrológia

A kínai filozófia szerint az egész élet az őselemek egymásra hatásából áll. Minden folyamat leírható egy képlettel, aminek van egy ún. „mennyei ága” és egy ún. „földi ága”. A földi ághoz tartozik a kínai asztrológiából már jól ismert Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, Ló, Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Disznó, Patkány, Bivaly; a mennyei ághoz pedig az 5 őselem Yin és Jang változata, azaz a  Yin Fa, Yang Fa, Yin Tűz, Yang Tűz, Yin Föld, Jang Föld, Jin Fém, Jang Fém, Jin Víz és Jang Víz.

A két ág találkozásából számtalan variáció születhet. Minden évnek, hónapnak, napnak, órának megvan a maga együttállása. Ha éves szinten nézzük, 60 évente találkozik ugyanaz a földi és mennyei minőség, tehát az idei év, amikor a Jand Föld a Föld Kutyával találkozik, az 1958-as év energetikai mintázatához hasonlít.

Abból, hogy az elemek miképpen kapcsolódnak egymáshoz, következtetni lehet a világban zajló összes folyamatra, legyen az akár gazdasági, akár társadalmi vagy politikai.

Ennek az elméletnek az alapján egy egyénnek is felállítható az ún. Négyoszlopos képlete, a pontos születési adatai alapján (hely, év, hónap, nap óra). A négy oszlopban az első az év oszlopa, a második a hónapé, a harmadik a napé, a negyedik az óráé. Abból, hogy az egyes oszlopokban a mennyei és földi ágban milyen elemek állnak, következtetni lehet az adott ember életének minden területére, pl. személyiségre, egészségre, pénzügyi kérdésekre, munkára, családi kapcsolatokra. Kiderül belőle továbbá, hogy mely elemek kedvezőek számára, és hogy ezeket hogyan tudja erősíteni az életében. A születési alapképletre – az ebben lévő elemekre – mindig hatnak az adott év energiái, uralkodó elemei is.

2018, a Föld Kutya éve

Tendenciák

dog2018. február 4-től indul a kínai új év, a Föld Kutya éve. A mennyei és a földi ágban is a Jang Föld dominál, hiszen a Kutya is Föld elemű, bár tartalmaz egy kevés Tűz és Fém elemet is.

A föld elem a stabilitást, kiszámíthatóságot, lelassulást, elcsendesedést jelképezi. A Jang Föld szimbóluma a hegy. Ahogy a hegy is mozdulatlan, stabil, biztonságot sugalló, úgy ezek lesznek az idei év legjellemzőbb energiái. Könnyen alakulhat ki az emberek igénye a biztonságra, állandóságra. Nem feltétlen a változások éve az idei, mint inkább azé, hogy az ember kicsit megálljon, elgondolkozzon, stabilitást teremtsen kívül-belül.

Nehézsége lehet az évnek az elvekhez való túlzott ragaszkodás, a rugalmatlanság, nehézkes kompromisszum kötés, mivel a Jang Föld is és a Kutya is egy igen erőteljes energia. És bár általában a két azonos elem találkozása a mennyei és földi ágban kevesebb konfliktust és nagyobb harmóniát jelent. Azonban az idei két elem találkozásáról ez mégsem mondható el a két erős energia találkozása miatt (úgynevezett „Fai Kong”-nak hívják ezt az állást. Aki például ilyen napon született, az mindig egy rendkívül erős egyéniség, aki határozott, és nem tágít, amíg a célját el nem éri, nehezen köt kompromisszumot, ragaszkodik az elveihez.) Mindez az energia rávetül az egész évre. Így előfordulhatnak összeütközések, konfliktusok, nehézkes lehet a béke és harmóniá megteremtése, mind egyéni, mind közösségi vagy nemzetközi szinten. Valószínűleg ellenállásba ütköznek a változásokra irányuló törekvések, és megerősödnek a hagyományos értékek.

A Kutya szimbolizálja a föld alatti területet és az okkult dolgokat, a művészetet is. A „Menny és pokol” kapujának is nevezik. Így előtérbe kerülhetnek az évben a vallási, filozófiai és kulturális kérdések, esetleg viták. Az egyéni életek szintjén pedig mindenkinek úgy hozza az élet, hogy szembe nézhessen a saját „poklával”, megoldandó felaladaival, és ránézzen olyan problémákra, amikre eddig nem akart.

A kutya a 11. állat a kínai asztrológiai jegyek közül, így az ősz utolsó hónapjához kapcsolódik. A öt elem rendszerében a Tűz szimbolizálja a boldogságot, vidámságot, optimizmust. Ez aktív volt az elmúlt 2 évben, a Tűz Majom és Tűz Kakas években. A Kutya évével a Tűz elem (a hozzá tartozó lelkes, optimista hangulattal együtt) hanyatlásnak indul, ami éreztetni fogja a hatását világszinten is. A Kutya éve lassan átvezet a sokkal pesszimistább Víz elem uralmához. A gazdasági növekedés könnyen visszaeshet, és inkább megtorpanás lehet jellemző, és egyéni szinten is inkább a befelé fordulás lesz jellemző, egészen 2025-ig, a Tűz elem újbóli visszatéréséig.

Gazdaság

A 2018-as év kedvez a Fa és a Tűz elemhez tartozó ágazatoknak (mert a Fa elem a Föld elem ún. „pénz” eleme, az 5 elem cikluskörében pedig a Tűz hozza létre a Földet, tehát ez is nagyon produktív most). A Fa ágazatok lesznek az év nagy nyertesei. Ilyen az építészet, tervezés, bútor ipar, textil ipar, ruha ipar, divat, papírgyártás, minden, ami ellátással kapcsolatos, mint kórház, óvoda, étterem, kávézó stb. Ezek jól jövedelmezőek lehetnek.

A Tűz elemű szektorok – mint az oktatás, felsőoktatás, könyvtár, étterem, pénzügy, tőzsde, energia ipar, elektronika, elektromosság, állatokkal kapcsolatos szakmák, minden olyan terület, ahol kemencét használnak, és az olyan munkák, ahol az intellektus a fontos – produktívak lehetnek, de kevésbé jövedelmezőek. A Tűz elemhez kötődik a levegő elem is, ami fellendítheti a légi forgalmat, az űrkutatást is.

gazdaság

A Víz ágazatok nem lesznek prosperálóak idén. Ilyenek a folyékony dologgal kapcsolatos területek, mint a hajózás, benzin, festék, ital stb…, a szellemi, spirituális dolgok, posta, hírközlés, hirdetés, bank szektor, zene, irodalom.

A Föld elemű ágazatokban – mint a földművelés, mezőgazdaság, építő ipar, kivitelezés, ingatlan-kereskedelem, hi-tech, kerámia, tégla előállítása, kereskedelme, a kényelmet, biztonságot nyújtó szolgáltatások – sok lehet a munka, és nagy lehet a konkurencia. Azonban lassú növekedés várható.

A Fém szektorok is nagyon lassú növekedésre számíthatnak. Ilyenek a fémekkel foglalkozó iparágak, ékszerészek, becslők, autószerelők, szervező tevékenységek, kommunikáció, hardverekkel kapcsolatos iparágak, kozmetika, bőrrel kapcsolatos szakmák.

Repülő Csillagok 2018

DK D DNY
8 4 6
K 7 9 2 NY
3 5 1
ÉK É ÉNY

Globális szemszögből

A 2018-as esztendő Gua száma a 9-es, amit más néven jövő gazdagság csillagnak is hívunk. Mivelcsillagok középen helyezkedik el, és a középső rész mindig kihat az egészre, így mindenhol a világban, de legfőképp a Közép, illetve Középső jelzőkkel illetett területek (akár világszinten, akár kontinens, ország, régió, város stb… szintjén) nagy népszerűségnek örvendhetnek, könnyen kerülhetnek a figyelem középpontjába. Jól megalapozhatóak most itt a hosszútávú harmónia alapjai. Az ezeken a területeken indított hosszú távú befektetések valószínűleg igen jól megtérülnek majd. Kialakulhatnak a jólét alapjai.

A 1-es távoli jövő gazdagság és harmónia csillag ebben az évben Észak-nyugaton helyezkedik el. Megalapozhatóak a hosszútávú harmónia alapjai ezeken a területeken. Könnyen kialakulhatnak a jólét alapjai is.

Nyugaton a 2-es betegség csillag helyezkedik el. Ezeken a területeken vagy ezekkel a területekkel kapcsolatban könnyen alakulhatnak ki járványok, betegségek, gyengülő tendenciák a gazdaságban, pénzügyekben, emberi kapcsolatokban.

Észak-keletre érkezik idén a 3-as vita csillag. Az észek-keleti jelzőkkel illetett területeken nagy aktivitás, változások várhatóak. Ezeket könnyen kísérik vitás helyzetek, konfliktusok, nézeteltérések.

Délen helyezkedik el a 4-es szerelmi és szellemi sikerek csillaga. Így itt erősek lehetnek szellemi, kreatív energiák, forradalmi ötletek fogalmazódhatnak meg, új kapcsolatok, új együttműködések születhetnek mind politikai, mind gazdasági szinten.

5-ös váratlan események csillaga északra vonul ebben az évben, így ezeken a területeken könnyen előfordulhatnak nem várt események, balesetek, természeti katasztrófák.

A 6-os jogi ügyek csillag dél-nyugaton található. Jók lehetnek errefelé a karrierlehetőségek, de könnyen összetűzésbe kerülhetnek ezek a területek valamilyen felsőbb hatalommal. Kétes jogi ügyekbe is könnyen keveredhetnek. Hiszen itt uralkodik a 6-os jogi ügyek csillag.

Az keleti területek könnyen keveredhetnek pletykákba, botrányokba, híresztelésekbe a 7-es botrány-csillagnak köszönhetően.

A dél-keleti területek válhatnak a gazdagság, az anyagi jólét fellegvárává, mert itt található idén a 8-as jelen gazdagság csillag. Könnyen meg lehet teremteni errefelé a jólét alapjait.

 Hogyan hatnak az éves Repülő Csillagok a lakásodra és ezzel az életedre?

Ezt akkor tudod meg legpontosabban, ha ismered lakásod házhoroszkópját. Az éves Repülő Csillagoknak van egy általános hatásuk – ezeket alább meg is osztom veled-, ugyanakkor hatást gyakorolnak az eredeti házhoroszkópodra, aminek sokkal erősebb hatása van az életedre.

Tudj meg még többet a házhoroszkópról ide kattintva!

Ha még nem ismered lakásod házhoroszkópját, és érdekel, akkor vedd fel velem a kapcsolatot itt: info@fengshuizzunk.hu vagy 06-20-418-0801.

Amennyiben már rendelkezel lakásod házhoroszkópjával, és szeretnéd tudni, hogyan hatnak az éves energiák konkrétan a te lakásodra, így az életedre, és hol milyen éves orvoslást alkalmazz (nem feltétlen egyezik meg az általános éves orvoslás azzal, amire neked van szükséged a házhoroszkópod miatt), akkor ehhez szintén konzultálj velem!

Ház középpontja

A ház középpontjába a 9-es harmónia csillag repül be idén. Ez harmóniát hozhat az összes életterületen, hiszen a középső rész kihat az egészre. Legyen az munka, pénz, szerelem vagy emberi kapcsolatok, mindenképp érdemes most hosszú távú stratégiát alkotni azzal kapcsolatban, mit is szeretnél elérni az egyes területeken.

Erősítése: egy kisebb mozgó tárgy, mobil. Azért kell óvatosan bánni a mozgó tárgyakkal, mert erősíti az adott területen lévő Vízcsillagot is, amely a ház horoszkópjából derül ki. Ha itt jó Vízcsillag van, akkor bátran lehet még több mozgó tárgyat betenni.

Észak – Karrier

karrierlétraA Karrier területén helyezkedik el idén az 5-ös váratlan események csillag. Könnyen előfordulhat, hogy hirtelen váratlan, fordulatok adódnak a munkádban. Ezek lehetnek apróbb bosszúságok, például kiderül az utolsó pillanatban, hogy túlóráznod kell, vagy valaki keresztülhúzza a számításaidat. Hozhat ez az állás akár munkahelyváltást is.

Orvoslás: 6-os kínai fémpénz füzér, 6 rúdból álló, fém szélcsengő

Dél-nyugat – Párkapcsolat, szerelem

A 6-os jogi ügyek csillag kerül idén erre a területre. Ez egyrészről hozhat kemény munkát a párkapcsolatban. Másrészt, ha egyedülálló nő vagy, jelölheti számodra azt is, hogy párt találsz. A párkapcsolati harmónia nem hullik az öledbe, aktívan tenned kell érte!

Orvoslás: 1, 3 vagy 4 szál bambusz vízben

 Kelet – Egészség, család

A 7-es botrány csillag kerül ide idén. Könnyen adódhatnak a családban botrányok, nézeteltérések. Meglehet, hogy valaki pletykál valamelyik családtagodról, vagcsalády irigyeitek vannak. Ez bosszúságot okozhat. Az egészségedben is előfordulhatnak kisebb bonyodalmak, és ezzel kapcsolatban is érhetnek pletykák.

Orvoslás: 1, 3 vagy 4 szál bambusz vízben

 

Dél-kelet – Gazdagság, siker

A Gazdagság, siker életterületen helyezkedik el idén a  8-as jelen gazdagság csillag. Ezzel az állással könnyen megalapozható az anyagi biztonság, a jólét, a siker. Remek időszak ez például befektetések elindítására, megtérülnek!

Erősítése: egy kisebb mozgó tárgy, mobil. Azért kell óvatosan bánni a mozgó tárgyakkal, mert erősíti az adott területen lévő Vízcsillagot is, amely a ház horoszkópjából derül ki. Ha itt jó Vízcsillag van, akkor bátran lehet még több mozgó tárgyat betenni.

Észak-nyugat – Segítők, utazás

Erre a területre idén az 1-es távoli jövő gazdagság és harmónia csillag repül be. Ez főleg a családfők életében hozhat előrelépést, különösen hosszú távon. A karrierépítés és bármilyen pozícióváltás, ami hosszú távon változást jelent az életedben, legyen az akár költözés vagy munkahely váltás, támogatott ebben az évben. Valószínűleg a segítség is könnyen rendelkezésre áll, mikor szükséged van rá.

Erősítése: egy kisebb mozgó tárgy, mobil. Azért kell óvatosan bánni a mozgó tárgyakkal, mert erősíti az adott területen lévő Vízcsillagot is, amely a ház horoszkópjából derül ki. Ha itt jó Vízcsillag van, akkor bátran lehet még több mozgó tárgyat betenni.

Nyugat – Kreativitás, gyerek

childrenErre az életterületre a 2-es betegség csillag repül be. Ha van gyermeked, ez hozhatja, hogy gyengül a vele való kapcsolatod, vagy akár a gyermeked gyengülhet le, betegedhet meg. Ha gyermeket tervezel, az is nehézségekbe ütközhet az évben. Ha nincs gyermeked, a kreativitásodon érezheted meg a visszaesést. A szokásosnál kevésbé érezheted, hogy ontod magadból a jobbnál jobb ötleteket, vagy erőtlennek érezheted magad a megvalósítás terén.

Orvoslás: fém wu’ lou, 6-os kínai fémpénz füzér. Egyéb olyan szimbólum, ami a te világképedben a gyógyulást szimbolizálja, pl. gyógyító buddha.

Észak-kelet – Önművelés, tudás

Ezen a területen helyezkedik el idén a 3-as vita csillag. A tanulásban most egyrészt, nagyon aktív lehetsz, másrészt viszont könnyen keveredhetsz vitába, konfliktusba, vagy konkrétan a iskolában, tanfolyamon – ha jársz valahová tanulni/továbbképezni magadat. Másrészt, az életutadon való „tanulás” során is érhetnek nehéz megtapasztalások, vívódhatsz, belső konfliktusba kerülhetsz önmagaddal is.

Orvoslás: Tűz elem bevitele: gyertya, piros szín (tökéletes például egy piramis alakú piros gyertya)

Dél – Hírnév

Ezen a területen uralkodik idén a 4-es szerelmi és szellemi sikerek csillaga. A népszerűséged, hírneved erősödhet. Nagy lehet az igényed a társasági életre. Könnyen ismerkedhetsz. Flörtökbe is keveredhetsz. Ha ez nem cél, mert például párkapcsolatban élsz, akkor erre érdemes tudatosan odafigyelni. Ugyanakkor ez a fajta kiáradás nagyon lemeríthet, könnyen kimerülhetsz.

Orvoslás: Tűz elem bevitele: gyertya, piros szín (tökéletes például egy piramis alakú piros gyertya)

Jupiter Nagyherceg

Az év uralkodó csillaga, a Jupiter Nagyherceg a Kutya évében Észak-nyugaton (a nyugati részhez közelebb eső harmadban) helyezkedik el. Nem szerencsés, ha ezen a területen építkezel vagy ásol, földmunkát végzel, nem jó “megzavarni” a Nagyherceget, mert akkor veszteségeket, problémákat okozhat. Lehetőleg ne ülj szemben a nyugati iránnyal.

Orvoslás: Tegyél ki az észak-nyugati területre (a nyugati részhez közelebb eső harmadba) egy Pi Yao-t, illetve egy Nyulat ábrázoló tárgyat.

Sui Po, az Évtörő

A Nagyherceggel szemközti irányban van az oppozíció helye, idén Dél-keleten (a kelethez közelebb eső harmadban). Nem ajánlatos háttal ülni ennek az iránynak. Itt sem szerencsések a felújítások, földmunkák, nagy zajjal járó tevékenységek, mert ha itt megborul a harmónia, akkor könnyen egészségügyi, anyagi és egyéb gondok jelentkezhetnek.

Orvoslás: Ajánlatos egy Pi Yao-t Dél-keletre (a keleti részhez közelebb eső harmadba) helyezni.

Három Shá

Az ún. 3 shá egy ártalmas energia, mely évről évre változtatja a helyét. Nem jó háttal ülni annak az iránybak, ahonnan ez az energia hat. Ezt a területet se bolygasd, lehetőleg kerüld is el. Idén a Három Shá iránya északi (Észak-kelet középső harmadától Észak-nyugat középső harmadáig tartó terület).

Orvoslás: Helyezz lakásod/irodád északi részébe egy Pi Yao-t, egy Chi Lin-t és egy Fo kutyát ábrázoló képet!