Jin és Jang

Duális világunkban minden két alapvető energiából áll, a Yin-ből és a Yang-ból. A Yin a női típusú energiákat foglalja magába, tehát inkább passzív, befogadó, nyugodt, megadó, lassú, sötét, hideg energia, míg a Yang a férfi oldal, tehát aktív, kifelé áradó, lendületes, tüzes, világos, meleg energia. Fontos tudni, hogy a két energia nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő, egymás nélkül nem tudnának létezni, a kettő összhangjából épül fel világunk.

Az Öt Őselem

Világegyetemünkben minden anyagban és jelenségben benne van az Öt őselem: Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz. Ezek különböző törvényszerűségek szerint hatnak egymásra. Van egy támogató és egy ellenőrző, gátló ciklus.

A támogató kör azt mutatja, hogyan táplálják egymást, miként születnek, a gátló ciklus pedig azt, miként rombolják le egymást. A támogató ciklus a következő: Fa táplálja a Tüzet (fát rakunk a tűzre, hogy égjen), Tűz szüli a Földet (hamu lesz belőle), Föld létrehozza a Fémet (a Föld belsejében képződnek a fémek), a Fém szüli a Vizet, a Víz táplálja a Fát.

Ha visszafelé olvasom a kört, akkor mindig nyugtatóan hatnak egymásra az elemek, mivel a „létrehozás” sok energiát vesz el. Így a Fa nyugtatja a Vizet, a Víz nyugtatja a Fémet, a Fém a Földet, a Föld a Tüzet, a Tűz a Fát.

A romboló cikluskör esetében az elemek tönkreteszik egymást: a Fa kiszívja a Földet, a Föld gátak közé szorítja a Vizet, a Víz eloltja a Tüzet, a Tűz megolvasztja a Fémet, a Fém elvágja a Fát.

Kínai asztrológia

A kínai filozófia szerint az egész élet az őselemek egymásra hatásából áll. Minden folyamat leírható egy képlettel, aminek van egy ún. “mennyei törzse” és egy ún. “földi ága”. A földi ághoz tartozik a kínai asztrológiából már jól ismert Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, Ló, Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Disznó, Patkány, Bivaly; a mennyei törzshöz pedig az 5 őselem Yin és Jang változata, azaz a  Yin Fa, Yang Fa, Yin Tűz, Yang Tűz, Yin Föld, Jang Föld, Jin Fém, Jang Fém, Jin Víz és Jang Víz.

A két ág találkozásából számtalan variáció születhet. Minden évnek, hónapnak, napnak, órának megvan a maga együttállása. Ha éves szinten nézzük, 60 évente találkozik ugyanaz a földi és mennyei minőség, tehát az idei év, amikor a Jang Víz a Fa Tigrissel találkozik, az 1962-es év energetikai mintázatához hasonlít.

Abból, hogy az elemek miképpen kapcsolódnak egymáshoz, következtetni lehet a világban zajló összes folyamatra, legyen az akár gazdasági, akár társadalmi vagy politikai.

Ennek az elméletnek az alapján egy egyénnek is felállítható az ún. Négyoszlopos képlete, a pontos születési adatai alapján (hely, év, hónap, nap óra). A négy oszlopban az első az év oszlopa, a második a hónapé, a harmadik a napé, a negyedik az óráé. Abból, hogy az egyes oszlopokban a mennyei és földi ágban milyen elemek állnak, következtetni lehet az adott ember életének minden területére, pl. személyiségre, egészségre, pénzügyi kérdésekre, munkára, családi kapcsolatokra. Kiderül belőle továbbá, hogy mely elemek kedvezőek számára, és hogy ezeket hogyan tudja erősíteni az életében. A születési alapképletre – az ebben lévő elemekre – mindig hatnak az adott év energiái, uralkodó elemei is.

2023

A Jin Víz Nyúl évben az előző évekhez képest harmonikusabbak, lágyabbak az energiák, mert a Jin Víz és a Nyúlban rejlő Jin Fa alapvetően békés, finom természetűek, ráadásul még támogatják is egymást az elemek cikluskörében. Hasonlóképp támogató kapcsolat volt az elemek között 2022-ben is, de itt a Jang Víz és a Tigris (Jang Fa) állt együtt, melyek természetükből adódóan erőteljesebbek, keményebbek, merevebbek, így ők ezt a minőséget erősítették egymásban, alaposan felbolygatva ezzel az életünket.

Ha képként képzeljük el az idei év energiáit, akkor a Jin Víz a reggeli harmat, a köd, a pára, a Jin Fa egy levél, egy virágszál, a kettő együtt pedig olyan, mint egy virágszálon megjelenő harmatcsepp vagy egy rét, melyre leszállt a köd. Már maga ez a kép is sugallja, hogy alapvetően békésebb légkörre számíthatunk, de érződik az is, hogy a hangulat még mindig hűvösebb, óvatosabb. 

Bár az egyéni képlettől függően mindenkire másképp hatnak az éves energiák, általánosságban azért elmondható, hogy érzékenyebbek, együttérzőbbek, elfogadóbbak lehetünk. Fogékonyak lehetünk a kultúrára, a művészetekre, a szépségre. Megnőhet az igényünk a társasági életre, könnyen tehetünk szert új üzleti, baráti, szerelmi kapcsolatokra. Virágozhatnak idén a tudományok, új felfedezések születhetnek. A kreativitásunk szárnyalhat. Nagy szerepet kaphatnak a megérzéseink is, szinte a semmiből remek ötleteink támadhatnak. 

Hajlamosak lehetünk ugyanakkor az álmodozásra, a szétszórtságra, csapongásra, és könnyen megeshet, hogy nehezen tudunk koncentrálni. Egyszer gondolunk valamit, a másik pillanatban meggondoljuk magunkat, és már mást szeretnénk. Valószínűleg nem kedveljük a vitákat, konfliktusokat, ha tehetjük, inkább elkerüljük őket, mindeközben azonban előszeretettel megyünk a saját fejünk után. A céljainkat most puszta akaraterőből kevésbé tudjuk elérni, ha viszont kompromisszumkészek és alkalmazkodók vagyunk, akkor nem lehet előttünk akadály.

Mint a köd, mely gyorsan elillan, az év során is gyakoriak lehetnek a hirtelen változások. Lehet, hogy eltervezünk valamit, és a következő napon történik valami, ami teljesen felülírja azt. Az év próbára teszi a rugalmasságunkat és az alkalmazkodó képességünket.

Mivel sok minden ködös, sok mindenki ködösít, és nem nyíltak a konfliktusok, érdemes megpróbálni mindig a dolgok mélyére tekinteni, hogy ne érjen bennünket kellemetlen meglepetés. Felértékelődhet a diplomácia, a tárgyalások, a kompromisszumok szerepe.

A Tűz elem szimbolizálja a boldogságot, örömöt, optimizmust, illetve a gazdaságban a fellendülést is. A Tűz 2013-2017 között volt utoljára igazán erős. 2018-ban visszaszorult, és pesszimizmust, gazdasági visszaesést hozott magával. 2020-as Patkány évhez közeledve egyre inkább átvette az uralmat a Víz elem, ami felerősítette a félelmeket. Két borúsabb esztendő után 2022, a Tigris év hozott némi fellélegzést, hiszen a Jang Fa tüzet tápláló hatása megjelent, és így visszatért némi optimizmus, újraindult a szórakozás, az utazás, de ez a hatás nem volt tartósan erős. A 2023-as évben a Jin Fa jellegéből fakadóan kevésbé tudja táplálni a tüzet (képzeljük csak el, ahogy falevéllel vagy egy virágszállal próbálunk tüzet felélénkíteni…). A Tűz így továbbra sem lesz mérvadó. Az igazi fellendülésig 2025-ig várnunk kell. 

A 2023-as év kedvez a Föld és a Fém elemhez tartozó ágazatoknak, így ezek nagyon jól jövedelmezhetőek lehetnek. Ilyenek a fémekkel foglalkozó iparágak, ékszerészek, becslők, autószerelők, szervező tevékenységek, hardverekkel kapcsolatos iparágak, kozmetika, bőrrel kapcsolatos szakmák, illetve a földművelés, mezőgazdaság, építőipar, kivitelezés, ingatlan-kereskedelem, hi-tech, biztosítás, kerámia, tégla előállítása, kereskedelme, a kényelmet, biztonságot nyújtó szolgáltatások.

A Víz szektorok is produktívak lehetnek, de kevésbé jövedelmezőek. Ilyenek a folyékony dologgal kapcsolatos területek, mint a hajózás, benzin, festék, ital stb…, a szellemi, spirituális dolgok, posta, hírközlés, hirdetés, bank szektor, zene, irodalom.

A Tűz és Fa ágazatoknak kevésbé kedvez az év, és lassú növekedésre számíthatnak, a Fa szektorok pedig jelentős konkurenciával nézhetnek szembe. Fa ágazat az építészet, tervezés, bútor ipar, textil ipar, ruha ipar, divat, papírgyártás, minden, ami ellátással kapcsolatos, mint kórház, óvoda, étterem, kávézó stb. A Tűz elemhez tartozik az oktatás, felsőoktatás, könyvtár, étterem, pénzügy, tőzsde, energia ipar, elektronika, elektromosság, állatokkal kapcsolatos szakmák, minden olyan terület, ahol kemencét használnak, és az olyan munkák, ahol fontos az intellektus.