2019, a Föld Disznó éve

Filozófiai háttér

Jin és Jang

Duális világunkban minden két alapvető energiából áll, a Yin-ből és a Yang-ból. A Yin a női típusú energiákat foglalja magába, tehát inkább passzív, befogadó, nyugodt, megadó, lassú, sötét, hideg energia, míg a Yang a férfi oldal, tehát aktív, kifelé áradó, lendületes, tüzes, világos, meleg energia. Fontos tudni, hogy a két energia nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő, egymás nélkül nem tudnának létezni, a kettő összhangjából épül fel világunk.

Az Öt Őselem

Világegyetemünkben minden anyagban és jelenségben benne van az Öt őselem: Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz. Ezek különböző törvényszerűségek szerint hatnak egymásra. Van egy támogató és egy ellenőrző, gátló ciklus.

A támogató kör azt mutatja, hogyan táplálják egymást, miként születnek, a gátló ciklus pedig azt, miként rombolják le egymást. A támogató ciklus a következő: Fa táplálja a Tüzet (fát rakunk a tűzre, hogy égjen), Tűz szüli a Földet (hamu lesz belőle), Föld létrehozza a Fémet (a Föld belsejében képződnek a fémek), a Fém szüli a Vizet, a Víz táplálja a Fát.

Ha visszafelé olvasom a kört, akkor mindig nyugtatóan hatnak egymásra az elemek, mivel a „létrehozás” sok energiát vesz el. Így a Fa nyugtatja a Vizet, a Víz nyugtatja a Fémet, a Fém a Földet, a Föld a Tüzet, a Tűz a Fát.

A romboló cikluskör esetében az elemek tönkreteszik egymást: a Fa kiszívja a Földet, a Föld gátak közé szorítja a Vizet, a Víz eloltja a Tüzet, a Tűz megolvasztja a Fémet, a Fém elvágja a Fát.

Kínai asztrológia

A kínai filozófia szerint az egész élet az őselemek egymásra hatásából áll. Minden folyamat leírható egy képlettel, aminek van egy ún. „mennyei ága” és egy ún. „földi ága”. A földi ághoz tartozik a kínai asztrológiából már jól ismert Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, Ló, Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Disznó, Patkány, Bivaly; a mennyei ághoz pedig az 5 őselem Yin és Jang változata, azaz a  Yin Fa, Yang Fa, Yin Tűz, Yang Tűz, Yin Föld, Jang Föld, Jin Fém, Jang Fém, Jin Víz és Jang Víz.

A két ág találkozásából számtalan variáció születhet. Minden évnek, hónapnak, napnak, órának megvan a maga együttállása. Ha éves szinten nézzük, 60 évente találkozik ugyanaz a földi és mennyei minőség, tehát az idei év, amikor a Jin Föld a Víz Disznóval találkozik, az 1959-es év energetikai mintázatához hasonlít.

Abból, hogy az elemek miképpen kapcsolódnak egymáshoz, következtetni lehet a világban zajló összes folyamatra, legyen az akár gazdasági, akár társadalmi vagy politikai.

Ennek az elméletnek az alapján egy egyénnek is felállítható az ún. Négyoszlopos képlete, a pontos születési adatai alapján (hely, év, hónap, nap óra). A négy oszlopban az első az év oszlopa, a második a hónapé, a harmadik a napé, a negyedik az óráé. Abból, hogy az egyes oszlopokban a mennyei és földi ágban milyen elemek állnak, következtetni lehet az adott ember életének minden területére, pl. személyiségre, egészségre, pénzügyi kérdésekre, munkára, családi kapcsolatokra. Kiderül belőle továbbá, hogy mely elemek kedvezőek számára, és hogy ezeket hogyan tudja erősíteni az életében. A születési alapképletre – az ebben lévő elemekre – mindig hatnak az adott év energiái, uralkodó elemei is.

2019, a Föld Disznó éve

Tendenciák

cute-piglet2019. február 4-től indul a kínai új év, a Föld Disznó éve. A mennyei ágban a Jin Föld, a földi ágban a Víz Disznó dominál.

A Föld elem a stabilitást, kiszámíthatóságot, lelassulást, elcsendesedést jelképezi. A Jin Föld szimbóluma a kert. Ez egy lágyabb Föld energia az előző év Jang Földjéhez képest. Bár az év két meghatározó eleme, a Föld és a Víz tönkreteszi egymást, ami magában hordozhatná, hogy az év is konfliktusokkal teli, nehézkes lehet, a Jin Föld kompromisszumkész és alkalmazkodó karakterének köszönhetően mégis harmonikusabb, békésebb lehet az év. Ugyanakkor törékeny is lehet ez a harmónia, hiszen a Föld nem kap semmilyen támogatást a Tűz elem által, a Víz elem viszont erős. Előtérbe kerülhetnek a félelmek, frusztrációk és a pesszimizmus is. Meglehet, hogy a nyugodt, békés külső belső feszültésgeket, rejtett konfliktusokat rejt, mind az egyéni életek szintjén, mind a nagyobb nemzetközi viszonlyatokban.

A disznó a 12. állat a kínai asztrológiai jegyek közül, a tél első hónapjához kapcsolódik. A öt elem rendszerében a Tűz szimbolizálja a boldogságot, vidámságot, optimizmust. A Kutya éve tavaly már lassan átvezetett a sokkal pesszimistább Víz elem uralmához, ami most kezdődik 2019-ben, és egészen 2025-ig, a Tűz elem újbóli visszatéréséig érzékelteti hatását. A gazdasági növekedés könnyen visszaeshet, és inkább megtorpanás lehet jellemző. Egyéni szinten is a befelé fordulás, önismeret, a belső folyamatok érlelése lesz jellemzőbb.

A négyoszlopos rendszerben a Disznó ún. „Utazó Ló”. Ez mozgalmasságot, változásokat hozhat általában is, de azoknál, akiknek a képletében Disznó vagy Kígyó van, mindenképpen. A változások valószínűleg pozitív irányban történnek, de attól függően, hogy mennyire engedi át magát az ember, vagy mennyire áll ellen, mennyire engedi el nehezen a régit, mennyire nyitott a fejlődésre, előrehaladásra, előfordulhatnak kellemetlenségek. Azok, akiknek Tigris, Nyúl, Kecske évben vagy napon születtek kifejezettem harmonikus lehet ez az év.

A Disznó éve az ún. „Nemesembere” azoknak az embereknek, akik Tűz évben vagy napon születtek. Tűz év minden olyan év, mely 6-osra és 7-esre végződik, mint pl. 1986, 1967, 2006 stb… A Nemesember azt jelenti, hogy égi segítséget kapsz, kikászálódsz a nehéz helyzetekből. Lehetőséged nyílik a fejlődésre, új dolgok elkezdéséhez.

 Gazdaság

A 2019-es év kedvez a Fa és a Föld elemhez tartozó ágazatoknak, mert a Föld (Jin Föld) elem a Fa elem ún. „pénz” eleme, a Víz elem (Víz Disznó) pedig a Föld elemé. Így ezek nagyon jól jövedelmezhetőek lehetnek. A Fa ágazatokhoz tartozik az építészet, tervezés, bútor ipar, textil ipar, ruha ipar, divat, papírgyártás, minden, ami ellátással kapcsolatos, mint kórház, óvoda, étterem, kávézó stb. A Föld elemű ágazatok  körébe tartozik a földművelés, mezőgazdaság, építő ipar, kivitelezés, ingatlan-kereskedelem, hi-tech, kerámia, tégla előállítása, kereskedelme, a kényelmet, biztonságot nyújtó szolgáltatások

A Víz ágazatok jelentős konkurenciára számíthatnak az évben. Ilyenek a folyékony dologgal kapcsolatos területek, mint a hajózás, benzin, festék, ital stb…, a szellemi, spirituális dolgok, posta, hírközlés, hirdetés, bank szektor, zene, irodalom.

Ugyanígy a Tűz elemű szektoroknak nem igazán kedvez az év, lassú növekedésre számíthatnak. Ilyen az oktatás, felsőoktatás, könyvtár, étterem, pénzügy, tőzsde, energia ipar, elektronika, elektromosság, állatokkal kapcsolatos szakmák, minden olyan terület, ahol kemencét használnak, és az olyan munkák, ahol az intellektus a fontos. A Tűz elemhez kötődik a levegő elem is, ami fellendítheti a légi forgalmat, az űrkutatást is.

gazdaságA Fém szektorok produktívak lehetnek, de kevésbé jövedelmezőek. Ilyenek a fémekkel foglalkozó iparágak, ékszerészek, becslők, autószerelők, szervező tevékenységek, kommunikáció, hardverekkel kapcsolatos iparágak, kozmetika, bőrrel kapcsolatos szakmák.

Repülő Csillagok 2019

DK D DNY
7 3 5
K 6 8 1 NY
2 4 9
ÉK É ÉNY

Globális szemszögből

A 2019-es esztendő Gua száma a 8-as, amit más néven jelen gazdagság csillagnak is hívunk. Mivel középen helyezkedik el, és a középső rész mindig kihat az egészre, így mindenhol a világban, de legfőképp a Közép, illetve Középső jelzőkkel illetett területeken (akár világszinten, akár kontinens, ország, régió, város stb… szintjén) a gazdagság, az anyagi jólét fellegvárává válhatnak. Jól megalapozhatóak most itt a harmónia alapjai. csillagok

Nyugaton a 1-es távoli jövő gazdagság és harmónia csillag helyezkedik el. Lassú lehet itt a növekedés, ugyanakkor olyan folyamatok indulhatnak meg, melyek néhány éven belül megalapozzák a harmóniát, a stabilizálódást.

Észak-keletre érkezik idén a 2-es betegség csillag. Ezeken a területeken vagy ezekkel a területekkel kapcsolatban könnyen alakulhatnak ki járványok, betegségek, gyengülő tendenciák a gazdaságban, pénzügyekben, emberi kapcsolatokban.

Délen helyezkedik el a 3-as vita csillag. A déli jelzőkkel illetett területeken nagy aktivitás, változások várhatóak. Ezeket könnyen kísérik vitás helyzetek, konfliktusok, nézeteltérések.

4-es szerelmi és szellemi sikerek csillaga északra vonul ebben az évben, Így itt erősek lehetnek szellemi, kreatív energiák, forradalmi ötletek fogalmazódhatnak meg, új kapcsolatok, új együttműködések születhetnek mind politikai, mind gazdasági szinten.

A 5-ös váratlan események csillaga dél-nyugaton található. így ezeken a területeken könnyen előfordulhatnak nem várt események, balesetek, természeti katasztrófák.

Keletre vándorol idén a 6-os jogi ügyek csillag. Jók lehetnek errefelé a karrierlehetőségek, de könnyen összetűzésbe kerülhetnek ezek a területek valamilyen felsőbb hatalommal. Kétes jogi ügyekbe is könnyen keveredhetnek.

A dél- keleti területek könnyen keveredhetnek pletykákba, botrányokba, híresztelésekbe a 7-es botrány-csillagnak köszönhetően.

A 9-es csillag ebben az évben Észak-nyugaton helyezkedik el. Ezek a területek válhatnak a figyelem középpontjává, népszerűség övezheti őket. Megalapozhatók a jólét alapjai hosszú távon.

Hogyan hatnak az éves Repülő Csillagok a lakásodra és ezzel az életedre?

Ezt akkor tudod meg legpontosabban, ha ismered lakásod házhoroszkópját. Az éves Repülő Csillagoknak van egy általános hatásuk – ezeket alább meg is osztom veled-, ugyanakkor hatást gyakorolnak az eredeti házhoroszkópodra, aminek sokkal erősebb hatása van az életedre.

Tudj meg még többet a házhoroszkópról ide kattintva!

Ha még nem ismered lakásod házhoroszkópját, és érdekel, akkor vedd fel velem a kapcsolatot itt: info@fengshuizzunk.hu vagy 06-20-418-0801.

Amennyiben már rendelkezel lakásod házhoroszkópjával, és szeretnéd tudni, hogyan hatnak az éves energiák konkrétan a te lakásodra, így az életedre, és hol milyen éves orvoslást alkalmazz (nem feltétlen egyezik meg az általános éves orvoslás azzal, amire neked van szükséged a házhoroszkópod miatt), akkor ehhez szintén konzultálj velem!

Ház középpontja

A ház középpontjába a 8-as jelen gazdagság csillag repül be idén. Ez harmóniát hozhat az összes életterületen, hiszen a középső rész kihat az egészre. Legyen az munka, pénz, szerelem vagy emberi kapcsolatok, ezzel az állással könnyen megalapozható idén a siker.

Erősítése: egy kisebb mozgó tárgy, mobil. Azért kell óvatosan bánni a mozgó tárgyakkal, mert erősíti az adott területen lévő Vízcsillagot is, amely a ház horoszkópjából derül ki. Ha itt jó Vízcsillag van, akkor bátran lehet még több mozgó tárgyat betenni.

Észak – Karrier

karrierlétra

A Karrier területén helyezkedik el idén 4-es szerelmi és szellemi sikerek csillaga. Ez jó hír a szellemi munkát végzőknek, mert remek kreatív energiák állnak rendelkezésre. Ugyanakkor előfordulhat a szellemi túlfeszítettség is. Érdemes odafigyelni a felesleges energiák levezetésére.

Orvoslás: Tűz elem bevitele: gyertya, piros szín (tökéletes például egy piramis alakú piros gyertya)

Dél-nyugat – Párkapcsolat, szerelem

Az 5-ös váratlan események csillag kerül idén erre a területre. Ez hozhat problémákat, váratlanul felbukkanó nehéz helyzeteket, hirtelen változásokat a párkapcsolat területén.

Orvoslás: 6-os kínai fémpénz füzér, 6 rúdból álló, fém szélcsengő

 Kelet – Egészség, család

A 6-os jogi ügyek csillag kerül ide idén. Könnyen adódhatnak a családban/családon belül családjogi, adminisztratív bonyodalmak, esetleges nézeteltérések. Az egészségészséggel/egészségügyi ellátással kapcsolatban is adódhatnak hasonló helyzetek.
Az egészség terén okozhat problémát a stressz.

Orvoslás: 1, 3 vagy 4 szál bambusz vízben

Dél-kelet – Gazdagság, siker

A Gazdagság, siker életterületen helyezkedik el idén a 7-es botrány csillag. Nézeteltérések, botrányok övezhetik az anyagiak területét. Meglehet, hogy ennek kapcsán pletykákba, rosszindulatú híresztelésekbe keveredsz.

Orvoslás: 1, 3 vagy 4 szál bambusz vízben

Észak-nyugat – Segítők, utazás

Erre a területre 9-es harmónia csillag repül be idén. Mindenképp érdemes most hosszú távú stratégiát alkotni azzal kapcsolatban, mit is szeretnél elérni az életben, az egyes életterületeken. Ebben segíthet neked akár egy kívánságlista elkészítése. Az energiák segítik az elképzeléseid megvalósulását hosszú távon. Ez az állás főleg a családfők életében hozhat előrelépést, különösen hosszú távon. A karrierépítés és bármilyen pozícióváltás, ami hosszú távon változást jelent az életedben, legyen az akár költözés vagy munkahely váltás, támogatott ebben az évben. Valószínűleg a segítség is könnyen rendelkezésre áll, mikor szükséged van rá.

Erősítése: egy kisebb mozgó tárgy, mobil. Azért kell óvatosan bánni a mozgó tárgyakkal, mert erősíti az adott területen lévő Vízcsillagot is, amely a ház horoszkópjából derül ki. Ha itt jó Vízcsillag van, akkor bátran lehet még több mozgó tárgyat betenni.

Nyugat – Kreativitás, gyerek

children

Erre a területre idén az 1-es távoli jövő gazdagság és harmónia csillag repül be. Kreatív ötleteid lehetnek, melyek hosszú távon meg is tudnak térülni, akár anyagi síkon is. Ha van gyermeked, akkor remek viszony alapjait tudod megalapozni most vele hosszútávon.

Erősítése: egy kisebb mozgó tárgy, mobil. Azért kell óvatosan bánni a mozgó tárgyakkal, mert erősíti az adott területen lévő Vízcsillagot is, amely a ház horoszkópjából derül ki. Ha itt jó Vízcsillag van, akkor bátran lehet még több mozgó tárgyat betenni.

Észak-kelet – Önművelés, tudás

Ezen a területen helyezkedik el idén a 2-es betegség csillag. A tanulásban most kihívások elé nézhetsz, ha konkrétan iskolába, tanfolyamra vagy bármiféle továbbképzésre jársz, most úgy érezheted, nehezebben megy a tanulás vagy nem értékelik annyira az ebbe befektetett energiádat. Az életutadon való “tanulás” során is érhetnek nehéz megtapasztalások, vívódhatsz, belső konfliktusba kerülhetsz önmagaddal.

Orvoslás: fém wu’ lou, 6-os kínai fémpénz füzér. Egyéb olyan szimbólum, ami a te világképedben a gyógyulást szimbolizálja, pl. gyógyító buddha.

Dél – Hírnév

Ezen a területen uralkodik idén a 3-as vita csillag. A népszerűséged, hírneved erősödhet, ugyanakkor könnyen keveredhetsz vitába, konfliktusba a környezeteddel. Nagy lehet az igényed a társasági életre, ugyanakkor ez a fajta kiáradás nagyon lemeríthet, könnyen kimerülhetsz.

Orvoslás: Tűz elem bevitele: gyertya, piros szín (tökéletes például egy piramis alakú piros gyertya)

Jupiter Nagyherceg

Az év uralkodó csillaga, a Jupiter Nagyherceg a Disznó évében Észak-nyugaton (az északi részhez közelebb eső harmadban) helyezkedik el. Nem szerencsés, ha ezen a területen építkezel vagy ásol, földmunkát végzel, nem jó “megzavarni” a Nagyherceget, mert akkor veszteségeket, problémákat okozhat. Lehetőleg ne ülj szemben a nyugati iránnyal.

Orvoslás: Tegyél ki az észak-nyugati területre (az északi részhez közelebb eső harmadba) egy Pi Yao-t, egy Jupiter Nagyherceget, illetve egy Tigrist ábrázoló tárgyat.

Sui Po, az Évtörő

A Nagyherceggel szemközti irányban van az oppozíció helye, idén Dél-keleten (Délhez közelebb eső harmadban). Nem ajánlatos háttal ülni ennek az iránynak. Itt sem szerencsések a felújítások, földmunkák, nagy zajjal járó tevékenységek, mert ha itt megborul a harmónia, akkor könnyen egészségügyi, anyagi és egyéb gondok jelentkezhetnek.

Orvoslás: Ajánlatos egy Pi Yao-t Dél-keletre (a déli részhez közelebb eső harmadba) helyezni.

Három Shá

3egiorzoAz ún. 3 shá egy ártalmas energia, mely évről évre változtatja a helyét. Nem jó háttal ülni annak az iránybak, ahonnan ez az energia hat. Ezt a területet se bolygasd, lehetőleg kerüld is el. Idén a Három Shá iránya nyugati (Észak-nyugat középső harmadától Dél-nyugat középső harmadáig tartó terület).

Orvoslás: Helyezz lakásod/irodád nyugati (Észak-nyugat középső harmadától Dél-nyugat középső harmadáig) részébe egy Pi Yao-t, egy Chi Lin-t és egy Fo kutyát ábrázoló képet!